Maskot školy! Zúčastnětě se grafické soutěže!

Studentské volby 2010

Studentské volby jsou součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách, konkrétně projektu Kdo jiný? zaměřeného na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti.

Studentské volby 2010 proběhnou 26. až 28. dubna 2010 na gymnáziích, středních odborných školách a středních odborných učilištích. Studenti těchto škol ve věku od patnácti let budou volit politické strany, hnutí a koalice, které kandidují ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Projektu se zúčastní i naše škola. Volby budou organizovány Studentským fórem.

Složení volební komise:
Anna Hoffmannová - V6. B - crackpot@email.cz
Čeněk Maléř - V5. A - maler.cenek@seznam.cz
Jan Fider - 3. A - jfidorka@seznam.cz
pedagogický garant projektu: Mgr. Ivan Machek - ivam@gymostrov.cz

Studentské volby přiblíží studentům:
+ základní demokratické principy
+ volební systém České republiky
+ iniciují debatu o politických tématech
+ zvýší účast prvovoličů a mladých ve skutečných volbách

www.jedensvetnaskolach.cz/volby

Studentské fórum Gymnázia Ostrov

Studentské fórum je rada zástupců studentů školy, která vznikla v únoru 2009. Zástupci se schází pravidelně každou první středu v měsíci, přičemž na schůzích přednesou návrhy svoje a své třídy. O těch se jedná a pokud jsou odsouhlaseny, budou na shůzkách předsednictva s p. ředitelem navrhnuty a projednány.
Každý může přispět svými návrhy a nápady ke zlepšení a zkvalitnění chodu školy a školního prostředí prostřednictvím svého zástupce. Na schůzích SF je však nutné dodržovat odsouhlasené stanovy.

Předsednictvo

Předsednictvo Studentského fóra má 6 členů. Předsednictvo jedná nepravidelně o činnosti SF s ředitelem školy. Členy předsednictva jsou: Dominika Holečková, Tereza Pachtová, Lucie Madajová, Ajka Nguyen, Jakub Velička a Filip Harzer.